Normes

 1. L’aforament màxim autoritzat a la sala és de  50 persones.
 2. El local ha de quedar en les mateixes condicions d´ordre i neteja en les que s´ha entregat.
 3. Els menors d’edat han de romandre sota la responsabilitat i 
supervisió d’un adult.
 4. Està prohibit l’ús del futbolí a menors de 7 anys.
 5. Prohibit fumar o consumir cap tipus de droga dins de la sala.
 6. En sortir a l’exterior, s’ha de respectar el descans dels veïns.
 7. La porta d’entrada ha d´estar tancada durant tot l´esdeveniment.
 8. El televisor,  DVD i l’equip de música han de ser manipulats per un adult.
 9. No està permès portar cap aparell de música que no formi part del local.
 10. Està prohibit saltar sobre els sofàs, el taulell de l´office, moure el televisor, futbolí o llits elàstics i treure o llençar les boles del futbolí fora 
de la superfície de joc.
 11. Està prohibit col·locar begudes o qualsevol altre objecte sobre el 
futbolí.
 12. Està prohibit tirar confeti o arròs.
 13. No es poden utilitzar plats i gots de vidre. Utilizar paper i plàstic.
 14. Tots el elements decoratius han de ser penjats en el ganxos existents.
 15. L’usuari respondrà de qualsevol dany causat al mobiliari, 
equipament, joguines i decoració de la sala.
 16. Festial es reserva el dret d’exigir l’exclusió de la sala de 
tota persona que tingui un comportament contrari a l´ètica, al bon funcionament de la sala, i a aquestes normes d’ús, podent suspendre l’esdeveniment i exigir la restitució de la possessió de la sala. En tal cas, no es tornarà l’import dels serveis contractats i farà ús del dret a exigir el rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats.

Normes d´ús del llits elàstics:

 1. No intentar ni permetre realitzar piruetes, salts perillossos o mortals. Caure sobre el cap o coll pot causar una lesió greu, parálisi o la mort, tot i que s’intenti caure al mig del llit.
 2. Respectar el límit de pes admès a cada llit elàstic.
 3. Només s´han d´utilitzar sota la vigilància i supervissió d´un adult.
 4. No permetre que ningú passi per sota dels llits elàstics.
 5. Està prohibit saltar més d´una persona a la vegada.
 6. És obligatori l´ús de mitjons.
 7. No es poden fer servir els llits portant ulleres, joies, objectes punxants o qualsevol altre material que pugui causar danys personals o als mateixos llits.
 8. Està prohibit introduir menjar o beguda.
 9. No permetre que ningú segui o estigui d´empeus als marcs del perímetre de seguretat del llit.
 10. No parlar ni menjar mentre es realitzen els salts.

Normes d´ús del parc de boles: 

 1. El parc infantil és per a ús exclusiu d’infants de 
0 a 3 anys (zona infantil) i de 3 a 12 anys (parc de boles).
 2. Els nens no han de superar l’alçada màxima 1,3 metres.
 3. Abans d’accedir al parc infantil és obligatori treure’s les sabates, joies i ulleres.
 4. És obligatori l’ús de mitjons.
 Els nens han de romandre sota supervisió d’un adult.
 5. L’aforament al parc infantil és limitat
 6. Està prohibit :
Pujar per l’exterior del parc infantil i enfilar-se per les xarxes. Entrar menjar, begudes, joguines o qualsevol altre objecte. Treure les pilotes fora de la piscina. Córrer, saltar o empènyer.